cavalier

Cavalier

Cavalier: Výjimečný kavalír mezi jídlem a nápoji

Cavalier je termín, kterým se označuje osoba, která je vášnivým milovníkem koní a jezdeckého sportu. Tento výraz pochází ze starofrancouzského slova chevalier, což znamená rytíř. Ačkoliv již dnes není spojován přímo s rytířstvím, stále si uchoval svůj romantický nádech a evokuje obraz šlechtice na koni. Cavalier...